top of page

st 06. 11.

|

Koučink Centrum

MODUL 2 - pokračující vzdělávání v koučování pro vedoucí pracovníky NLZP.

Kurz byl vytvořen pro pro všechny zájemce z řad vedoucích NLZP, kteří absolvovali MODUL I. Akreditovaný kouč ICF a chtějí zlepšit své koučovací dovednosti v manažerské práci, vést plynule koučovací rozhovor, naučit se pokročilé nástroje v koučování a umět lépe a efektivněji komunikovat.

MODUL 2 - pokračující vzdělávání v koučování pro vedoucí pracovníky NLZP.
MODUL 2 - pokračující vzdělávání v koučování pro vedoucí pracovníky NLZP.

Čas a místo

Další termíny 3

06. 11. 2024 8:45 – 16:00

Koučink Centrum, Pod Lysinami 518/28, Hodkovičky, 147 00 Praha-Praha 4, Česko

O události

VZDĚLÁVÁNÍ V KOUČOVÁNÍ PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY VE ZDRAVOTNICTVÍ MODUL I.  -  kurz pro vedoucí pracovníky NLZP

Využívání koučovacích kompetencí je pro vedoucí pracovníky ve zdravotnictví důležité z několika důvodů:

 1. Zlepšuje vztahy: Koučování může pomoci zlepšit vztahy mezi vrchní sestrou a staniční  a ostatními členy týmu. Tím, že se sestra snaží porozumět potřebám a cílům jednotlivých členů týmu a podporuje je v jejich rozvoji, mohou být týmové vztahy posíleny.
 2. Zvyšuje motivaci: Koučování může pomoci zvýšit motivaci a angažovanost jednotlivých členů týmu, tím že přenáší zodpovědnost a podorují sebedůvěru. Tímto způsobem se mohou jednotlivci cítit významní a vidí, že jejich práce je uznávána.
 3. Rozvíjí dovednosti: V rámci koučování mohou být rozvíjeny dovednosti a schopnosti jednotlivých členů týmu.Tím, že se sestra snaží podporovat jednotlivce k dosažení svých cílů a pomáhá jim identifikovat překážky, které brání jejich rozvoji, mohou být rozvíjeny klíčové dovednosti, které umožňují lepší výkon.
 4. Zlepšuje výkonnost: Koučování může pomoci zlepšit celkovou výkonnost týmu využitím správného přistupu a vytvoření důvěrného prostředí. Tím, že se jednotlivci cítí podporováni a mají jasno v tom, co jetřeba udělat, mohou být dosahovány lepší výsledky.

Celkově lze říci, že využívání koučovacích kompetencí může být ve zdravotnictví velmi prospěšné. Tím, že se snaží podporovat jednotlivce k dosažení jeho cílů, rozvíjí dovednosti a zvyšuje motivaci, může být posílena výkonnost týmu a týmové vztahy.

Organizační informace:

Termíny: 

1. den 11.9.2024 

2. modul 6.11.2024 

3. modul 15.1.2025

4. modul 12.3.2025

Lokalita: Tréninková místnost Koučink Centra, Pod Lysinami 518/28, Hodkovičky, 147 00 Praha 4 – klidné, příjemné místo s výbornou dostupností MHD.

Čas: 8.45 - 16.00 hod..

Lektor: Lenka Zelingrová, PCC

Témata:

1) Funkce mozku, stres, práce s vizualizací. 2) Využití škálování a stavové linie v koučování. 3) Práce s vizí a budoucností. 4) Disneyho strategie. Ukončení: certifikát potvrzující absolvování části mezinárodně akreditovaného programu ICF - Akreditovaný kouč.

Kurz kombinuje klasickou výuku (předání znalosti), praktické nácviky koučovacích rozhovorů v triádách (za přítomnosti zpětné vazby na probíhající učení od lektora) a týmové diskuze (praktická implementace naučených znalostí a dovedností do praxe každého účastníka). Součástí výuky je absolvování řady koučovacích sezení s následným rozborem a vysvětlením, praktický nácvik koučovacích metod ve dvojicích, simulace případové studie a vypracování vlastních akčních plánů.

Po absolvování tohoto kurzu budou jeho účastníci:

 • vést plynule a profesionálně koučovací rozhovor
 • umět používat pokročilé nástroje a techniky koučování  v koučovacím rozhovoru
 • porozumět fungování stresového systému
 • umět využít koučovací přístup v běžném rozhovoru
 • mít možnost si procvičit koučovací techniky v bezpečném prostředí
 • poznat pokročilé koučovací techniky a vyzkoušet si je v praxi
 • umět pracovat s vizí a vytvořit si tak plán pro zlepšení spolupráce a komunikace v týmu

Výukové materiály: Účastnická skripta, pomůcky pro jednotlivé fáze koučinku.

Maximální počet účastníků ve skupině: 15

Lektoři kurzu:  Lenka Zelingrová, PCC, Ing. Jiří Kunčar, PhDr. 

Cena kurzu: 6.000 + DPH za jeden den

Cena kurzu obsahuje: lektora, veškeré výukové materiály v rozsahu 400 stran, ostatní výukové materiály a pomůcky, po celý den je k dispozici neomezené množství teplých i studených nápojů, zajištěn je teplý oběd. Cena neobsahuje: ubytování a dopravu účastníků.

Těším se na setkání a společnou práci. V případně dotazů jsem k dispozici na čísle 777228962.

Sdílet událost

bottom of page