top of page

Principy a nástroje koučinku ve výchově a vzdělávání

Speciální výukový kurz pro učitele zaměřený na využití koučinku při práci s dětmi.

Tento kurz je vytvořen jako praktické, doplňující vzdělání učitelů, výchovných poradců, školních psychologů a rodičů v oblasti koučinku, se zaměřením na zavádění metody SOLE do českých škol.

Program je akreditován MŠMT v systému DVPP.

O kurzu

 • Délka kurzu: 4 dny (členěno po modulech 2x2dny)

 • Maximální počet účastníků: 18

 • Lokalita: Tréninková místnost Koučink Centra, Pod Lysinami 518/28, 147 00 Praha 4-Hodkovičky - klidné, příjemné místo s výbornou dostupností MHD.

KURZ BUDE VYPSÁN DLE AKTUÁLNÍHO ZÁJMU

 • Lektoři kurzu: Ing. Jiří Kunčar, Ing. Michal Ondráček

 • Cena kurzu: 5.860,- Kč plus DPH

Cena kurzu obsahuje: lektora, veškeré výukové materiály, po celý den je k dispozici neomezené množství teplých i studených nápojů. Cena neobsahuje: ubytování a dopravu účastníků.

Účastníkům bude vytvořena klientská sekce na webu Koučink Centra se všemi informacemi z jednotlivých modulů + další dostupné materiály.

Cíle kurzu

Seznámit účastníky zajímavým a efektivním způsobem s koučinkem, jeho modely, postupy a klíčovými způsobilostmi koučů. Vysvětlit základní principy koučinku a ukázat jejich využití v různých situacích. Předat účastníkům kvalitní know-how na jehož základě si mohou vytvořit pevnou strukturu pro sebekoučink a seberozvoj, naučit se využívat koučovací principy v práci s dětmi i dospělými.

Seznámit účastníky s metodikou S.O.L.E. (Self Organized Learning Environment) dle Sugaty Mitry - konkrétní příklad využití principů koučinku ve výuce. Pro účastníky je připravena i možnost návštěvy škol, které tuto metodiku využívají.

Po absolvování tohoto kurzu budou jeho účastníci:

o znát základy koučinku a jeho hlavní přínosy

o umět používat základní nástroje a techniky koučování a vést jednoduchý koučovací rozhovor

o schopni porozumět kořenům koučinku, jeho podstatě a možnostem využití v práci s dětmi

o rozmět podstatě metody SOLE a budou připraveni k jejímu zavedení do výuky

Použité metody: 

Kurz kombinuje klasickou výuku (znalosti) s týmovými diskusemi (praktická implementace), od všech účastníků se očekává aktivní zapojení a sdílení vlastních názorů. Součástí výuky jsou praktické nácviky koučovacích sezení s následným rozborem a vysvětlením, nácvik koučovacích metod ve dvojicích, případové studie a vypracování vlastních akčních plánů.

Výukové materiály: Účastnická skripta

Komu je kurz určen: Učitelům, rodičům, školním psychologům a všem, kteří chtějí využít koučink pro svůj osobní rozvoj a v práci s dětmi.

Podmínky účasti:

 • věk nad 18 let,

 • ukončené střední vzdělání,

 • zájem učit se něco nového a svou činností přispívat a napomáhat k úspěchu jiných

Ukončení kurzu - certifikát o absolvování kurzu. Všechny 4 dny z tohoto kurzu jsou rovněž akreditovány MŠMT v systému DVPP.

Obsah kurzu/jednotlivé moduly

Modul I:

 • Úvod do koučování, DUO

 • Metoda GROW

 • Otázky v koučování

 • Budování vztahu

 • Struktura koučovacího rozhovoru

Modul II:

 • S.O.L.E. - děti učí děti.

 • S.O.L.E. - role učitele

 • Příprava a realizace výuky koučovacím způsobem

 • S.O.L.E. - podpora rozvoje klíčových kompetencí

 

Pro další informace kontaktujte kancelář na emailu: info@koucinkcentrum.cz nebo tel: 775 343 403

Místo bude rezervováno na základě odeslané přihlášky na výše uvedený email a zaplacení alespoň 30% z ceny kurzu.

 • Čas a datum bude upřesněno podle zájmu.
  Koučink Centrum, Pod Lysinami 518/28, Hodkovičky, 147 00 Praha-Praha 4, Česko
  Tento kurz je vytvořen jako praktické, doplňující vzdělání učitelů, výchovných poradců, školních psychologů a rodičů v oblasti koučinku, se zaměřením na zavádění metody SOLE do českých škol. Rozsah: 4 dny. Cena: 5 860 + DPH. Více info v sekci NAŠE KURZY.
  Sdílet
bottom of page