top of page

Lenka Zelingrová,PCC

Spol.: Koučink Centrum, s .r. o.

Skype: schilderova

+420 775 102 124

Co mě přivedlo ke koučování:

Využití koučinku a koučovacího přístupu v praxi. Je to jeden z mála nástrojů, který se zaměřuje přes výsledky na spokojenost jednotlivce ve všech oblastech jeho života. Koučink je rychlý, účinný. Poskytuje klientům svobodu v přemýšlení, ale zároveň vyžaduje disciplínu a zaměření na cíl.

 

Vzdělání a kvalifikace:

VŠ, VOŠ ATVS  obor: management sportu — 2002
 

Vzdělání v HR:

 • HR Mentroring Program – 2003 (ucelený program pro začínající personalisty)

 • Program Cafeteria v praxi – 2003 (ucelený program pro COM BEN manažery)

 • Certifikační kurz na Assessment nástroje – 2004

 • Absolvování řady kurzů a seminářů v oblasti HR (Succession Planning, Firemní kultura, Nábory a výběry zaměstnanců, Outplacement), koučinku, managementu a marketingu

Externí kouč jednotlivců

zaměření na výkonové koučování manažerů, jednatelů a majitelů firem, koučování změny kariéry, koučování rozvoje manažerských dovedností, koučování sportovců - zaměření na práci se stresem a rozvoj sportovních dovedností

Praxe:

16 let zkušeností s vybudováním a řízením společnosti ČR a SR- výkonná ředitelka a majoritní vlastník (Koučink Centrum, s.r.o.)

Vzdělání v koučinku

 • The Art and Science of Coaching 128 hod. (Erickson, KC) - 2006

 • Team Coaching 16 hod. (Erickson, Canada, KC) - 2007

 • Neurolingvistic program for coaches 24 hod. (Erickson, KC) - 2007

 • Leadership and Management Coaching 24 hod. (John Whitmore) - 2007

 • Manažer jako kouč (Koučink Centrum) 88 hod. – 2008

 • Trainers Training in Transformation (Erickson) 80 hod. - 2008

 • Family and Couples Coaching 24 hod. (Erickson, KC) – 2009

 • NLP Coaching and Strategies of genius (Robert Dilts) 16 hod. – 2009

 • NLP Practitioner (Erickson, KC) 96 hod. – 2009

 • Prague Inner Game Workshop (T. W. Gallwey, Whitmore) 8 hod. – 2009

 • Family and Couples Coaching II (Marilyn Aktinson, KC) 24 hod. - 2010

 • Inner Game of Team Leadership (Dr. Pascotto, KC) 24 hod. - 2010

 • Inner Game of Stress (Dr. John Horton, Timothy Gallwey) 16 hod. - 2012

 • iOpener Institute - Happiness at Work (iOpener Institute) 16 hod. - 2012

 • Mezinárodní konference International Coach Federation London 2012

 • Business and Coaching Constelations (John Whittinghton) 48 h. - 2013

 • Inner Game School (Timothy Gallwey) 72 hodin - 2014

2 roky zkušeností v oblasti marketingu a obchodu - specialista COM BEN (HR GURU, s.r.o.)

1 rok zkušeností v oblasti zákaznického servisu - Client Service Manager (Profiles International)

4 roky zkušeností ve sportovních organizacích poskytující různé formy plaveckého výcviku, práce s týmy (děti, dospělí)

Spoluzakladatelka české pobočky International Prague ICF

2 roky Prezidentka International Coach Federation Czech Republic

Profesní zkušenosti v oblasti dopisovatele do různých personálních časopisů a médií (Hospodářské noviny, Hopodárské noviny SR, Profit SR, HRM, Moderní řízení, HR Profi) vystupování v TV, přednášející na mnoha konferencích zaměřených na lidské zdroje, koučování,

management, organizátor 11ti mezinárodních konferencí.

 

Zkušenosti z projektů – příklady:

Firemní projekty:

Mezi mé klienty patří jednatelé, vedoucí pracovníci, manažeři, podnikatelé, sportovci, ředitelé neziskových organizací a pedagogičtí pracovníci (např.: Moravia IT, RECETOX - VŠ, DELL SK, Ditipo, Multisport)

 

Vedení projektů na straně dodavatele:

Implementace interního koučinku: T - Mobile CR, Česká Spořítelna, Plzeňský Prazdroj

Manažerský rovoj - změna stylu vedení: DHL, TESCO ČR, SR

Interní kouč zaměstnanců Koučink Centra

Individuální koučování ředitelů MŠ a ZŠ v rámci celé ČR - 10 škol

Odkoučováno hodin: 2500+

 

Specializace individuální koučink:

Rozvoj firem a podnikání, rozvoj manažerských dovedností, definice dlouhodobé vize, zvýšení odolnosti vůdči stresu a práce se zátěží, zvyšování výkonnnosti, rozvoj vnitřní stability, změna kariéry, leadership a vedení druhých, práce se sebejistotou.

 

Členství v organizacích:

 • registrovaný člen Mezinárodní federace koučů (ICF)

 • registrovaný člen ICF Prague Chartered Chapter

 • spoluzakladatelka české pobočky ICF

 • prezidentka české pobočky ICF pro období 2012 - 2014

 • členka České asociace koučů

 • členka Business Professional Women

bottom of page