top of page

Management ToolBox - nástroje pro každodenní manažerskou praxi.

Snadné řešení pro jednotlivce i firmy.

Ti nahoře si myslí, že ti dole dělají málo a špatně. Ti dole si myslí, že to samé dělají ti nahoře. Akorát se mají o hodně lépe. Realita, kterou vidíme a slyšíme v mnoha firmách. Umět vést a řídit lidi, a s nimi spojené procesy, může firmám i manažerům ušetřit čas, peníze, stres a zlepšit výsledky. Opak může vést k likvidaci.

Neexistuje funkční “manuál, jak být nejlepší manažer”. Každý si vytváří svůj vlastní, unikátní.

Vybrali jsme neefektivnější koučovací nástroje pro manažerskou praxi. Připravili jsme pro manažery, vedoucí pracovníky či lidi, kteří chtějí lépe řidit sami sebe, sérii dvanácti 3 hodinových setkání “Management ToolBox”, které probíhají jednou za 14dnů v KC. Čas hraje v dnešní době prim. S námi ho šetříte.

Dáme vám nářadí, naučíme vás s ním pracovat. Podpoříme Vás. Co unikátního postavíte a jak, je na Vás.

Předáme Vám nástroje, které máme vyzkoušené v manažerské praxi a fungují. Dohlídneme na jejich správné využití ve Vaší praxi. Poradíme co, jak dělat, pokud budete naši pomoc potřebovat.

Jak to probíhá?

45’ Úvod k tématu, teorie, vysvětlení nástroje a jeho aplikací v manažerské praxi.

45' Praktické vyzkoušení nástroje - nácvik v triádách.

45' Sdílení zkušeností, nápadů a plán na využití nástroje ihned v manažerksé praxi a mezidobí.

2 x 15’přestávka

Celkem: 165 min.

Čas: 16:00 - 19:00

V případě online varianty začínáme vždy o 15 minut dříve kvůli prověření spojení všech účastníků s lektorem a mezi sebou. V prvním modulu je začátek online posunut ještě o 15 minut na 15:30, aby byl prostor pro seznámení s virtuální učebnou a vyřešení případných technických dotazů.

Cena

  • 2.000,- Kč bez DPH za jedno setkání

  • 21.300,- Kč bez DPH za všech 12 setkání

  • Při úhradě všech setkání je možno vysílat různé účastníky z firmy dle jejich zájmu o konkrétní témata

bottom of page