top of page

Jak na stres? 

V dnešní době více než důležité je umět pracovat s tlakem a měnícími se podmínkami, které způsobují stres. 

Zmírněte dopady stresu na kvalitu vašeho života. Objevte stres z jiného úhlu pohledu - neurofyziologického s pomocí skvělého neurovědce profesora Aleše Stuchlíka, který pracuje ve Fyziologickém ústavu Akademie Věd na Neurofyzilogickém oddělení paměti. Pochopte své tělo, co se v něm  děje, když jsme pod tlakem. Na co máme vliv a co za nás řeší evoluce a nezměníme. Zároveň se naučte identifikovat stresory a vědomě s nimi pracovat pomocí koučovacího přístupu a technik. 

 

Seminář "Jak na stres?" si klade za cíl zlepšit výkon a zdraví jedince skrze pochopení naší lidské schopnosti využívat naši vnitřní moudrost. Místo boje se stresem soustředit své síly na posilování vnitřní stability. Seminář vám usnadní cestu k objevování vyrovnanějšího vnitřního života, schopnosti poučit se z výzev a krizí a pochopení vlastního evolučního potenciálu pro seberealizaci.

Tento seminář byl vyvinut koučem a neurofyziologem Prof. RNDr. Aleš Stuchlíkem, DSc. 

V případě zájmu lze seminář realizovat pro uzavřené skupiny a případně i ve formátu půldenních, nebo dvouhodinových modulů.

O semináři:

  • Délka kurzu: 1 den

  • Maximální počet účastníků: 15

  • Lokalita: Tréninková místnost Koučink Centra, Pod Lysinami 518/28, 147 00 Praha 4-Hodkovičky – klidné, příjemné místo s výbornou dostupností MHD

  • Lektoři kurzu:  Prof. RNDr. Aleš Stuchlík, DSc.

  • Cena kurzu: 3490,- + DPH, snížená cena pro absolventy kurzů Koučink Centra - 2490,- + DPH.
     

Základem semináře jsou tři vzdělávací cíle:

• Prvním cílem je do hloubky pochopit podstatu stresového systému a jeho působení na naše tělo, mysl a sociální kontext.

• Druhým cílem je porozumět biologickému, psychologickému a sociálnímu kontextu toho, co nazýváme systémem moudrosti.

• Třetím cílem je pochopit, jak probíhá přechod z jednoho systému do druhého za pomoci koučinkových nástrojů a praktických cvičení.

Lidské bytosti pohání potřeby. Strach, frustrace a bolest, které se objeví v případě, kdy jsou tyto potřeby potlačovány či ohrožovány vnějšími situacemi, spouští stresový systém. Život v chronickém stresu otevírá dveře většině moderních chorob a vede ke špatnému výkonu. Struktura našeho mozku a náš stresový systém je stejný jako u ostatních savců a do určité míry se dokonce podobá i plazům. Tento systém lze připodobnit nižším rychlostním stupňům automobilu, což je velmi užitečné v nebezpečných situacích, často jej však v přemíře stimulují stresory každodenního života. Tyto nižší rychlostní stupně, známé též jako reflexy boje, útěku či zastavení, nejsou ale příliš užitečné pokud jde o naplňování našich rozvinutých sociálních a osobních cílů. Americký psycholog Abraham Maslow popsal hierarchii potřeb od přežití přes potřeby bezpečí, sociální potřeby a vlastní já po potřebu seberealizace.

bottom of page