top of page

Příprava na akreditaci ICF

Příprava na certifikaci pro ICF.

Služba absolventům kurzů Koučink Centra – All Inclusive.

Klient nákupem tohoto produktu získává kompletní balíček služeb podporujících a zajišťujících formální stránku cesty k získání ACC nebo PCC certifikace v rámci ICF. Tato služba má absolventům Koučink Centra přinést zjednodušení, zpřehlednění a podporu při získání certifikace v rámci ICF.

Pro absolventy kurzů profesionální akreditovaný kouč. Pro absolventy jiného koučovacího výciku v minimální hodinové dotaci 60 hodin. 

Jaké jsou obecné požadavky pro získání ACC, PCC titulu?

ACSTH Portfolio Aplikace - co kouč musí splnit, aby mohl usilovat o titul ACC:

 • kdykoli během roku podat žádost na ICF Global

 • min. 60 hodin ACSTH tréninku zaměřeného na koučování

 • 10 hodin s mentorem koučem rozdělených na 7 skupinových mentoringů a 3 individuální mentoringy. Mentoring = 30´ koučování s klientem u kterého je mentor (AAC,PCC nebo MCC kouč), následně 30´zpětná vazba (může být místo živého rozhovoru 30´nahrávka, kterou mentor poslechne a následně dá zpětnou vazbu většinou Skype rozhovorem), skupinové mentoringy probíhají ve dnech výuky.

 • 100 odkoučovaných hodin (70 placených, 30 zdarma s minimálně 8mi klienty, posledních 25 hodin musí být provedeno v posledních 24 měsících před podáním žádosti)

 • zajistit si 1 nahrávku koučovacího rozhovoru vč. písemného přepisu pokud je nahrávka v anglickém jazyce, pokud v českém musí být přepis a překlad

 • zaplatit poplatek dle úrovně akreditace - není v ceně balíčku - aktuální informace o cenách ICF Global zde.

 • vyplnit zkoušku na webu ICF Global

   

​ACSTH Portfolio Aplikace - co kouč musí splnit, aby mohl usilovat o titul PCC:

 • kdykoli během roku podat žádost na ICF Global

 • min. 125 hodin ACSTH tréninku zaměřeného na koučování

 • 10 hodin s mentorem koučem rozdělených na 7 skupinových mentoringů a 3 individuální mentoringy. Mentoring = 30´ koučování s klientem u kterého je mentor (AAC,PCC nebo MCC kouč), následně 30´zpětná vazba (může být místo živého rozhovoru 30´nahrávka, kterou mentor poslechne a následně dá zpětnou vazbu většinou Skype rozhovorem), skupinové mentoringy probíhají ve dnech výuky.

 • 500 odkoučovaných hodin (440 placených, 60 zdarma s minimálně 25ti klienty, posledních 25 hodin musí být provedeno v posledních 24 měsících  před podáním žádosti)

 • zajistit si 2 nahrávky koučovacího rozhovoru vč. písemného přepisu pokud je nahrávka v anglickém jazyce, pokud v českém musí být přepis a překlad

 • zaplatit poplatek dle úrovně akreditace - není v ceně balíčku - aktuální informace o cenách ICF Global zde.

 • vyplnit zkoušku na webu ICF global 

  Podpora Koučink Centra při získávání certifikátu – obsah placené služby je následující:

 • Informační schůzka s klientem objasňující potřebné kroky

 • Dvě jednodenní přípravné školení s PCC mentorem obsahujícím také 7 skupinových mentorinků

 • Podpora při výběru mentorů – Koučink Centrum předá klientovi CV vybraných mentorů a zajistí kontakt

 • 3 individuální sezení s mentorem koučem, který hodnotí a dává zpětnou vazbu kouči (Skype)

  Co je zapotřebí ze strany koučů, kteří chtějí využít tuto službu:

 • absolvování kurzu profesionální akreditovaný kouč nebo jiného kurzu, který je akreditovaný ICF Global

 • počet odkoučovaných hodin se blíží potřebným hodinám pro aplikaci ACC - 100, při PCC - 500 hodin

 • provést registraci a zaplatit účastnický poplatek: Cena: 26.700 + DPH pro absolventy APEKU, kteří mají už jednu hodinu individuálního mentoringu (certifikát ICF) a potřebují pouze 2 hodiny individuálního mentoringu, Cena: 29.700 + DPH pro ostatní zájemce o přípravu na akreditaci.

     

 

   Termíny Praha 2024:  9.9.2024, 9.12.2024. 
   Termíny Brno 2024: 25.6.2024, 26.9.2024.
    REGISTRACE ZDE. Termíny 2 dnů si zvolte podle Vašich časových možností. 

       

bottom of page