top of page

Speciální výukový kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) pro pracovní pozici KOUČ zaměření: externí a interní koučink
Kurz je součástí akreditovaného programu ICF LEVEL 1 a LEVEL 2.. 

Kurz akreditovaný MŠMT ČR byl vytvořen pro zájemce, kteří se chtějí rekvalifikovat na kouče a mají zájem o know-how v oblasti koučinku. Cílem kurzu je seznámit účastníky zajímavým a efektivním způsobem s koučinkem, jeho modely, postupy a klíčovými způsobilostmi koučů. Vysvětlit základní principy koučinku a jejich využití při individuálním koučování. Předat účastníkům kvalitní know-how, které jsme převzali od zakladatelů moderního koučinku, na jehož základě si budou moci vybudovat svou profesionální praxi kouče a pracovat na svém dalším profesním rozvoji dle klíčových kompetencí Mezinárodní federace koučů (ICF).

Žádost o proplacení kurzu ÚP: Vyhledání rekvalifikačního kurzu (uradprace.cz)

 

O kurzu

 • Délka kurzu: 11 dní (členěno po modulech 1. – 3. modul 3 x 3 dny, 4.modul 1 x 2 dny) + praxe v mezidobí

 • Praxe v mezidobí: 16 hodin (21 sezení), každý účastník musí odkoučovat 7 sezení mezi jednotlivými moduly

 • Jazyk: český (program v anglickém jazyce uspořádáme na vyžádání)

 • Maximální počet účastníků: 18

 • Lokalita: Tréninková místnost Koučink Centra, Pod Lysinami 518/28, 147 00 Praha 4-Hodkovičky – klidné, příjemné místo s výbornou dostupností MHD.  AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZU KOUČ naleznete níže. 

 • Lektoři kurzu: Ing. Jiří Kunčar, PCC, PhDr. Jana Lazarová, Karel Vaněk, lic.oec.HSG, PCC, Lenka Zelingrová, PCC, kouči s aktivní praxí. Koučinku se věnují více než 17 let a s Koučink Centrem stejnou dobu spolupracují. Dodržují etický kodex a kompetence ICF. 

 • Všichni lektoři kurzu KOUČ jsou sami profesionální kouči s aktivní praxí, odkoučovali více než 2500 hodin každý a dodržují Etický kodex. 

 • Cena kurzu: 49 800 Kč - na kurzovné se nevztahuje DPH, absolvent kurzu za tuto cenu po splnění všech podmínek získává Osvědčení o absolvování rekvalifikačního programu od MŠMT.

 

Cena kurzu obsahuje: lektora, veškeré výukové materiály v rozsahu 200 stran, ostatní výukové materiály a pomůcky, po celý den je k dispozici neomezené množství teplých i studených nápojů, zajištěn je teplý oběd. Cena neobsahuje: ubytování a dopravu účastníků.

Pro další informace kontaktujte kancelář na emailu: info@koucinkcentrum.cz nebo tel: 775 102 124

Místo bude rezervováno na základě vyplněné přihlášky (www.koucinkcentrum.cz a zaplacení 30% zálohy).

Při výběru svého kurzu si ověřte aktuálnost uváděných certifikátů a osvědčení. Zde si můžete zkontrolovat certifikace Koučink Centra.

 

Po absolvování tohoto kurzu budou jeho účastníci:

 • znát základy koučinku a jeho hlavní přínosy

 • umět používat základní nástroje a techniky koučování a vést koučovací rozhovor

 • schopni porozumět kořenům koučinku, jeho podstatě a psychologii

 • umět poznat, ve kterých situacích lze koučink efektivně využívat

 • mít možnost si procvičit koučovací techniky v bezpečném prostředí

 • poznat hlavní koučovací metody a možnosti koučování

 • mít dovednost rozeznat možnosti koučinku u klientů a možnosti motivace

 • znát a umět aplikovat do praxe používané metody koučinku

 • ovládat mkt. techniky nezbytné pro vybudování kvalitní praxe interního  kouče

 • znát své vlastní profesionální priority, cíle a možnosti dalšího rozvoje

 • znát externí prostředí koučinku a orientovat se na trhu koučů v ČR i ve svět

Použité metody:


Kurz kombinuje klasickou výuku (předání znalosti), praktické nácviky koučovacích rozhovorů v triádách (za přítomnosti zpětné vazby na probíhající učení od lektora) a týmové diskuze (praktická implementace naučených znalostí a dovedností do praxe každého účastníka). Od všech účastníků se očekává aktivní zapojení, sdílení vlastních názorů a kreativní vstupy. Součástí výuky je absolvování řady koučovacích sezení s následným rozborem a vystvětlením, praktický nácvik koučovacích metod ve dvojicích, simulace případové studie a vypracování vlastních akčních plánů.

 

Obsah programu/jednotlivé moduly:
 

Modul I:

 •     Základy koučování, DUO

 •     Metoda GROW I - CÍLE a jejich stanovení

 •     Metoda GROW II - REALITA

 •     Metoda GROW III - MOŽNOSTI, VŮLE

 •     Struktura koučovacího rozhovoru

 •     Rozdíl mezi koučinkem a ostatními rozvojovými metodami

      PRAKTICKÝ NÁCVIK KOUČOVÁNÍ V MEZIDOBÍ: 7 koučovacích sezení/účastník v rámci studijní skupiny ve triádách 


Modul II:

 •     Kompetence kouče

 •     Formy koučinku: Telekoučink, elektronický koučink

 •     Role kouče, manažerské koučování

 •     Budování vztahu

 •     Péče o klienta – zázemí a materiální podmínky, logistika, organizace, pomůcky

          PRAKTICKÝ NÁCVIK KOUČOVÁNÍ V MEZIDOBÍ: 7 koučovacích sezení/účastník s klienty mimo studijní skupinu 


Modul III:

 •     Funkce mozku

 •     Práce s vizualizací

 •     Úrovně vlivu

 •     Kritické proměnné v koučování

 •     Různé psychologické přístupy
   

          PRAKTICKÝ NÁCVIK KOUČOVÁNÍ V MEZIDOBÍ: 7 koučovacích sezení/účastník s klienty mimo studijní skupinu 


Modul IV:

 •     Práce se stresem

 •     Další rozvoj a vzdělávání koučů

 •     Teoretické testy

 •     Praktické testy​

 •     Předání certifikátů, oslava, focení
   

Každý absolvent má možnost zapojit se po obsolvování kurzu dále do aktivit Koučink Centra. Tyto aktivity podporují nastartování praxe profesionálního kouče a umožní plnění předepsaných hodin pro získání certifikace ACC, PCC.

bottom of page