top of page

čt 31. 3.

|

Koučink Centrum

Drby - o nejrozšířenější lidské činnosti s MUDr. František Koukolík, DrSc.

Mimořádná přednáška, ve které se zaměříme na nejrozšířenější lidskou činnost "Drby", pojedná o stejnojmenné knize, kterou vydalo nakladatelství Galén v letošním roce 2022. Termín: 19.05.2022 od 16:00 hod

Registrace na tuto událost je ukončena.
Chápu
Drby - o nejrozšířenější lidské činnosti s MUDr. František Koukolík, DrSc.
Drby - o nejrozšířenější lidské činnosti s MUDr. František Koukolík, DrSc.

Čas a místo

31. 3. 2022 16:00 – 01. 4. 2022 11:49

Koučink Centrum, Pod Lysinami 518/28, Hodkovičky, 147 00 Praha-Praha 4, Česko

O události

Drby bývají záludné, neboť na základě nejednoznačných informací a bez ohledu na důvěryhodnost zdroje dokážeme jednoznačně soudit, a to kladně i záporně. Osobní drby přitahují pozornost, poskytují slast a lépe se pamatují. Muži drbou podobně jako ženy. 

Vyprávění pojedná o nejčastější a nejrozšířenější lidské činnosti ve všech dobách a místech. Přispěla ke vzniku našeho druhu. Neboť vždy a všude si lidé mezi sebou vyprávěli, vyprávějí  a budou vyprávět o jiných lidech, kteří u toho nejsou nebo nevědí, že se o nich mluví. Česky se této činnosti říká drby. Kromě záporných drbů, existují drby kladné a neutrální. Nadto mohou být všechny druhy drbů pravdivé nebo nepravdivé. Drby vyžadují sdělující osobu, dále posluchače anebo diváky a stranu, o níž se mluví, té se říká cíl. Drbům předcházejí emoce a motivace, které doprovázejí i jejich sdělávání a ovlivňují jak posluchače, tak cíl. 

Co jsou drby, začínají v plném rozsahu chápat děti ve věkovém rozmezí osm až dvanáct let. Ženy a muži drbou stejně často, odlišné jsou náměty jejich sdělení. Drby v organizacích mohou sloužit jako nástroj sociální dominance a útlaku, podlamování výsledků druhých lidí a být projevem závisti. Negativní drby, zejména nepravdivé, berou lidem tvář a poškozují morálku. Pravdivé negativní drby jsou zbraň slabých, kteří mají strach. Záporné nepravdivé drby patří mezi temné stránky sociálních sítí. Veřejně zostouzejí. 

Předmluva ke knize DRBY - o nejrozšířenější lidské činnosti,  MUDr. František Koukolík, DrSc., Galén, 2022

Přednáška - anotace:

„ Jeden z nejnápadnějších znaků naší kultury je existence tak velké míry žvanění (orig. bullshit).  Ví to každý.  Svým dílem přispíváme všichni. Máme však sklon považovat situaci zadanou. Většina lidí příliš důvěřuje své schopnosti žvanění rozlišit a vyhnout se ovlivňování.

Mnoho cíleného zájmu tudíž jev neprobudil, mnoho setrvalého zkoumání nepřitáhl. Důsledkem je, že dobře nerozumíme povaze žvanění, proč je ho tolik, čemu slouží. Chybí nám vědomě vyvinuté hodnocení, co pro nás žvanění znamená. Jinak řečeno, nemáme teorii“, napsal r. 1988 Harry G. Frankfurt, profesor filosofie univerzity v Princetonu (USA). Tři desítky let výzkumu teorii vypracovaly. Bullshit, v počeštěné podobě bulšit neboli žvanění, má definici, stejně jako ji mají žvanilové. Žvanění není lhaní. Co je skutečnost lhář ví, žvanilovi je skutečnost lhostejná. Bulšit je sociálně nebezpečnější než je lhaní. Ovlivnitelnost žvaněním je u různých lidí  různá.

Přednáška popisuje bulšit v organizacích, řečové komunity, které ho utvářejí, dále pojmové podnikatele, uvádí příklady bankovního bulšitu, podoby manažerského žvanění a popisuje bullshit jobs. Žvanění v médiích charakterizuje postpravda a postfakta, fake news, posun od obsahu k formě v televizi i trolling. Svět dobývá postfaktická a postpravdivá politika.  Lze ji chápat jako politický diskurz tvořený motivovaným uvažováním, konspiračním „poznáváním“ a žvaněním. Rychle se šíří. Jejími důsledky jsou rostoucí míra populismu, poškozování poznávacích základů demokracie a poškozování sociálního kapitálu. Uměle je vytvářena „nová veřejnost“. Obrana existuje, je náročná.

Přednáška - organizační informace:

  • Délka: 2 hodiny v čase 16.00 - 18.00 hod. (1 hodina přednáška, 1 hodina diskuze s autorem)
  • Lokalita Praha: tréninková místnost Koučink Centra, Pod Lysinami 518/28, 147 00 Praha 4-Hodkovičky
  • Přednášející: MUDr. František Koukolík, DrSc.
  • Cena: 800 Kč + DPH, pro studenty a seniory 400 Kč + DPH,-.

Platba probíhá předem úhradou zaslané faktury.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Sdílet událost

bottom of page